Jump to content

Recommended Posts

БИБЛИОГРАФИЯ

 

0.Мысли на каждый день.

 

ПЕРВЫЕ СЛОВА

1.Наука и възпитание 1949г., София

2.Възвание към народа ми, препис

ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ

 

3.Сила и живот – 1 серия, 1924г., «Гутемберг», Казанлък

4.Сила и живот – 2 серия, 1933г., «Гутемберг», Пловдив

5.Сила и живот – 3 серия, 1929 г., «Д.Петров», Русе

6.Сила и живот – 4 серия, 1922г., «Едисон», София

7.Сила и живот – 5 серия, 1922г., «Съгласие», София

8.Двата природни метода, изд. «Фотинов»,

9.Настанало е Царството Божие

10.Сила и живот – 8 серия, 1926г., «Малджиев», Русе

11.Затова се родих, 1929г., София

12.Влизане, 1930г., София

13.Праведният, 1930г. София

14.Ветхото премина, 1932г., София,

15.Мнозина казваха, 1933, София

16.Ни мъж, ни жена, 1933г., «Гутенберг», Казанлък

17.Синове на възкресението, 1934г., «Гутенберг», Казанлък

18.За съдба дойдох, 1929г., София

19.Учителю благи, 1934г., «Бр.Миладинови», София

20.Който има невеста, 1935г., София

21.Голямото благо, 1936г., «Гутенберг», Казанлък

22.Крадецът и пастирът, 1937г., «Гутенберг», Казанлък

23.Да възлюбиш Господа, 1946г., «Житно зърно», София

24.Все, що е писано, 1942г., «Литопечат», София

25.Дали може, 1942, «Литопечат», София

26.Великите условия на живот, 1944, София

27.Новият човек, 1947г., «Житно зърно», София

27.Ще управлява всички народи, 1948г., «Житно зърно», София

29.Живият Господ, 1948г., «Житно зърно», София

30.Поучаваше ги, 1948г., «Житно зърно», София

31.Петимата братя, 1948 г., София

32.Който дойде при мене, 1950г., «Житно зърно», София

33.Да ви даде, 1938г., «Гутенберг», Казанлък

34.Условия за рестене, 1949г., «Житно зърно», София

35.Делата Божии, 1942г., «Гутенберг», Казанлък

36.Вечно подмладяване, 1944г., София

37.Учителю да прогледам, 1931г., София

ОБЩИЙ ОККУЛЬТНЫЙ КЛАСС

38.Трите живота, 1942г., София

39.Правила на оккултната школа, 1923г., София

40.Правильният растеж на ученика, 1923г., «Малджиев», Русе

41.Положителни и отрицателни сили в природата, 1922г., «Малджиев», Русе

42.Високия идеал, 1923г., «Малджиев», Русе

43.Абсолютна справедливост, 1924г., «Д.Златев», Русе

44.Козетивни сили, 1930г., София

45.Светлина на мислта, 1930г., «Венера», София

46.Условия за разумния човек, 1930г., София

47.Простите истини, 1933г., София

48.Неразрешеното, 1933г., София

49.Възможни постижения, 1934г., София

50.Четирите кръга, 1934г., София

51.Великото и красивото, 1935г., «Задруга», София

52.Малки и големи придобивки, 1936г., «Задруга», София

53.Добри и лоши условия, 1937г., «Задруга», София

54.Ключа на живота, 1937г., «Задруга», София

55.Смени в природата, 1938г., «Задруга», София

56.Форми в природата, 1938г. «Задруга», София

57.Определени движения, 1938г., «Задруга», София

58.Естествен ред на нещата, 1939г., София

59.Степени на съзнанието, 1939г., София

60.Доброто оръжия, 1939г., София

61.Божият глас, 1940г., София

62.Просветено съзнание, 1940г., София

63.Реалность и сенки, 1941г., София

64.Събуждане, 1944г., София

65.Законът на любовта, 1936г., София

66.Начало на мъдоростта, 1947г., София

67.Новата мисьл, 1947г., София

68.Работата на природата, 1948г, «Житното зърно», София

69.Трите посоки, 1948г., «Житното зърно», София

70.Новият светилник, 1946г., «Житното зърно», София

 

МОЛОДЁЖНЫЙ ОККУЛЬТНЫЙ КЛАСС

71.Двата пътя, 1934г., София

72.Противоречия в живота, 1934г., София

73.Допирни точки в природата, 1935г., София

74.Добри навици, 1936г., София

75.Разумният живот, 1926г., Просвет комитет, София

76.Лекции на младежкия окултен клас 1924-25гг, изд. 1927г., София

77.Лекции на младежкия окултен клас 1925г., изд. 1929г., София

78.Влияние на светлината и тъмнината 1925-26гг., изд. 1937г., София

79.Жива реч, 1937г., София

80.Посока на растене, 1938г., София

81.Святото място, 1939г., София

82.Божествената мисъл, 1942г., «Литопечат», София

83.Божествените условия, 1942г., «Литопечат», София

84.Отворени форми, 1943г., «Литопечат», София

85.Служене, почит и обич, 1940г., София

86.Закони на доброто, 1940г., «Литопечат», София

87.Път към живота, 1941г., «Литопечат», София

88.Методи за самовъзпитание, 1941г., «Литопечат», София

89.Живот и отношения, 1947г., «Житното зърно», София

90.Фактори в природата, 1947г., «Житното зърно», София

91.Великата разумност, 1949г.

92.Съразмерност в природата, 1949г., «Житното зърно», София

93.Силите на природата, 1947г., «Житното зърно», София

 

МОЛОДЁЖНЫЕ СОБОРЫ

94.Разцъфтяване на човешката душа – 1 събор, 1923г., Русе

95.Да възлюбиш – 2 събор, 1940г., Просв.комтет, София

96.И обхождаше Исус всичката Галилея – 3 събор, 1940г., Просв.комтет, София

97.Вътрешни и външни връзки – 4 събор, Просв.комтет, София

98.Мислещият човек – 5 събор, Просв.комтет, София

99.Закон на единство и общност – 6 събор, 1928г., Просв.комтет, София

100.Първите стъпки – 7 събор, 1929г., София

101.Право си осъдил – 8 събор, София

 

УТРЕННИЕ СЛОВА

102.Абсолютна истина, 1949г., «Житното зърно», София

103.Ново разбиране, 1949г., «Житното зърно», София

104.Сеятелят, 1950г.

105.Дрехата на живота, 1950

105-2. Новото разбиране за времето, 1996г.

105-3 Младият, възрастният и старият, 1996г

106.Учение и работа, 1939г.

107.Трите родословия, 1943г.

108.Ценната дума, 1941г., «Литопечат», София

109.Устойчиви величини, 1943г., «Литопечат», София

110.Той създава, 1947г., «Житното зърно», София

111.Старото отмира, 1947г., «Житното зърно», София

112.Ликвидация на века, 1948г., «Житното зърно», София

113.Красота на душата, 1948г., «Житното зърно», София

114.Новото начало,

 

СОБОРНЫЕ И БЕСЕДЫ И БЕСЕДЫ В ГОРАХ

115.Мировата любов и обич, 1919г., Просв.комтет, София

116.Беседи, обяснения и упътвания от Учителя – 1919г.

117.Беседи и напътвания на събора – 1920г.

118.Новото човечество, 1947г., «Житното зърно», София

119.Пробуждане на колективното съзнание, 1921г., «Слово», София

120.Беседи и упьтвания от Учителя – 1921г., София

121.Новият живот, 1947г., София

122.Беседи, обяснения и упьтвания от Учителя – 1922г.

123.Разумният живот, «Малджиев», Русе

124.Наряд и упьтвания, 1925г., Просв.комтет, София

125.Две свещени положения, Просв.комтет, София

126. Свещеният огън, Просв.комтет, София

127.Пьтят на ученика, Просв.комтет, София

128.Обич кьм знанието

129.Абсолютна чистота, 1929г., София

130.По Бога направени, 1929г., София

131.Благословена между жените, 1930г., София

132.Любов кьм Бога, 1931г., София

133.Нашето място, 1932г., София

134.Отиване и връщане, 1932г., София

135.Свет на великите души

136.Ценното из книгата на великия живот, 1932г., София

137.Бъдещето верую на човечество, 1934г., София

138.Часът на любовта, 1934г., София

139.Великото на живота

140.Цаският път на живота, 1935г., «Задруга», София

141.Да им дам живот, 1936г., София

142.Лъчите на живота, 1937г., София

143.Двигатели на живота, 1938г., София

144.Езикт на любовта, 1939г., «Литопечат», София

145.Божествен и човешки свят, 1940г., «Литопечат», София

146.Възможности за щастие, 1941г., София

147.Опорни точки на живота, 1942г., София

148.Вечното благо, 1944г., София

 

СБОРНИКИ БЕСЕД

149.Път на мисълта, 1940, «Житното зърно», София

150.Кротостта и смирението

151.В царството на живата природа, 1933г., София

152.Трите основи на живота, 1921г., «Слово», София

153.Успоредните пътища. Проявление на ума, 1928г.

154.Чист и светл, 1926г., Пловдив

155.Човешкият дух, 1933г., София

156.До скончанието на века, 1926г., Русе

157.Отличительни черти на човека, 1927г., Просв.комтет, София

158.Отворени очи, 1928г.

159.Положителни и отрицателни черти на човека, 1928г.

160.Сфинкс – начало и край на нещата.

161.Изгрев на сльнцето, 1938г., София

162.Духовното у човека, 1929г., София

163.Линиите на природата

164.Пътят на добрите постижения

165.Учителят, 1930г., Пловдив

166.Новата Ева, 1932г.

167.Жал ми е за народа

168.Майката на времето, 1932г

169.Разумно разбиране, 1934г.

170.Великото в живота, 1934г., «Гутенберг», Казанлък

171.Да мисли, 1935г., София

172.Отец ме люби

173.Баща и син, 1937г., София

174.Да живеем за Господа, 1937г., София

175.Дигни одъра си, 1938 София

176.Свещени думи на Учителя

177.Големият брат, 1939г., София

178.Учителят говори

179.Жиовот за цялото

180.Заветът на цветните лъчи, 1940

181.Новият ден, 1941г., София

182.Линиите на природата

183.Общение с Бога, 1943г, София

184.Към новата култура, 1946г.

185.Истината, 1948г.

186.Новото човечество, 1948г.

187.Възходящият път, 1921г.

188.Тихият глас

189.Повече светлина

 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

190.Завет на любовта – 1 том, 1944г.

191.Завет на любовта – 2 том, 1944г.

192.Завет на любовта – 3 том, 1944г.

 

МУЗИКАЛНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

193.Песни на Всемирното Бяло Братство

194.Песни от Учителя – 1 част

195.Паневритмия – голяма

196.Братски песни

197.Паневритмия – малка, 1941г., «Литопечат», София

198.Пести от Учителя – 2 част

199.Слънчеви лъчи, 1948г.

200.Песни от Учителя – текст, 1948г.

201.Песни от Учителя – братски песни

Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...